Johan Helmich Roman (1694-1758)

Te Deum ("O Gud vi lofve Tig") / Te Deum ("O Gud vi love Dig")

HRV 405

[1. Kör] O Gud vi lofve Tig [sic]
[2. Kör] Tig lofva prisa alla helge Apostlar
[3. Kör] Tu Christe Ärones Konung
[4. Aria] Til menniskiones [sic] förlossning (sopran)
[5. Aria] Tu öfvervant döden (tenor)
[6. Kör] Tu sitter på Guds högra hand
[7. Kör] Och regera them [sic]
[8. Kör] Herre Gud vi lofve tig
[9. Soli och kör] Bevara oss Herre i thenna dag (sopran I, sopran II)
[10. Kör] På Tig hoppes [sic] vi

  • Tillkomstår: 1730 enligt ny forskning av Eva Helenius (ca 1727/1728 enligt tidigare forskning av Holm)
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Psalm 6 i 1695 års psalmbok
  • Speltid: Ca. 20-25 min
  • Detaljerad speltid: 21'45 (enligt Musica Sveciaes utgåva)

Instrumentering (besättning)

0.2.0.0 / 0.2.0.0 / cont (org) / str

Soloröster/kör

soloröster: sopran I, sopran II, tenor
kör: S.A.T.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (Ro:65a, Ro: 65d, Ro:65c, Ro:65e) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:27 [endast en stämma till sats 8])

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:65b

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1. Kör] Grave - Andante D-dur 4/4 (C)
[2. Kör] (tempobeteckning saknas) a-moll 4/4 (C)
[3. Kör] (tempobeteckning saknas) D-dur - G-dur 3/4
[4. Aria] (tempobeteckning saknas) C-dur 4/4 (C)
[5. Aria] (tempobeteckning saknas) [d-moll; fasta förtecken saknas i autografen Ro:65b] 3/4
[6. Kör] (tempobeteckning saknas) F-dur 4/4 (C)
[7. Kör] Grave g-moll 4/4 (C)
[8. Kör] (tempobeteckning saknas) D-dur 3/4
[9. Soli och kör] (tempobeteckning saknas) e-moll 4/4 (C)
[10. Kör] Poco Allegro D-dur alla breve

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 413 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Äkta verk (enl Holm)

Överst i autografen har Roman skrivit 'INI' (In Nomine Iesu [I Jesu namn]) och sist 'GvL' (Gud vare Lof [Lov])

Verket är skrivet för den jubelgudstjänst som Fredrik I påbjöd den 14/25 (enligt den julianska respektive gregorianska kalendern) juni 1730 och framfördes då av hovkapellet med solister. Enligt modell från Händel hör Romans Te Deum samman med hans Jubilate (se separat registrering av det verket).

Året 1730 var ett kyrkligt jubelår, då de protestantiska samfunden högtidlighöll att det då var 200-år sedan Augsburgska trosbekännelsen överlämnades till kejsar Karl V vid riksdagen i Augsburg. Tillsammans med övriga protestantiska kyrkor den 14 juni (nya stilen), även om överlämnandet skedde den 25 juni (gamla stilen). - Eva Helenius, Johan Helmich Roman's Te Deum & Jubilate and a Lutheran feast divine service (under tryckning 2019).


Libretto/text

[1. Kör] O Gud vi lofve Tig [sic]
O Herre vi tacke Tig

[2. Kör] Tig lofva prisa alla helge Apostlar
Thesslikes [sic] lofva tig alle helge Propheter

[3. Kör] Tu Christe Ärones Konung
Fadrens Son ästu [sic] i evighet

[4. Aria] Til menniskiones [sic] förlossning
togstu [sic] i Jungfru lifve mandom (sopran)

[5. Aria] Tu öfvervant döden 
och upläst [sic] himmelen för the trogna (tenor)

[6. Kör] Tu sitter på Guds högra hand
i Fadrens [sic] härlighet

[7. Kör] Och regera them [sic]
och uphög [sic] them i evighet

[8. Kör] Herre Gud vi lofve tig
O Gud vi lofve tig alla dagar

[9. Soli och kör] Bevara oss Herre i thenna dag
at vi icke giöre [sic] emot thin vilje (sopran I, sopran II)

[10. Kör] På Tig hoppes [sic] vi O Herre
Låt oss icke komma på skam til evig tid