Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 12. v. 2. "Hielp Herre the helige äro förminskade" / Psalm 12:2 "Hjälp Herre de heliga äro förminskade"

HRV 505

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm)
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 12:2 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont / str

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Engelhardt 624)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:68a/67a/71

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Largo E-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)

Sist i autografen har Roman skrivit 'GvL.' (Gud vare Lof [Lov])


Libretto/text

Hielp Herre the [sic] helige äro förminskade
och the trogne äro få