Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 98. "Siunger Herranom en ny viso" / Psalm 98 "Sjunger Herranom en ny visa"

HRV 509

[1. Aria] Siunger Herranom en ny viso
[2. Aria med kör] Glädjens Herranom all verlden

  • Tillkomstår: datering osäker (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Psaltaren 98:1-3; 4-6 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

0.2.0.0 / 0.2.0.0 / cont (org) / str

Soloröster/kör

soloröst: bas
kör: S.A.T.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:81)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:97/Ch 5

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1. Aria] Moderato - Adagio h-moll 3/4
[2. Aria med kör] Allegro non troppo - Adagio D-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1. Aria] Siunger Herranom en ny viso [sic]
ty Han giör underlig ting [sic]

[2. Aria med kör] Glädjens Herranom all verlden [sic]
Sjunger priser siunger [sic] och lofver Herran med harpor