Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Önsker Jerusalem lÿcko" / "Önskar Jerusalem lycka" [Psalm 122:6-7]

HRV 513

  • Tillkomstår: ca 1727/1728 (enligt Holm)
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 122:6-7 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont / str

Soloröster/kör

S.A.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:68a/67a/71

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) B-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)

Texten är skriven med tysk skrivstil (frakturstil/gotisk stil); "Jesus som allom lif gifwit" osv har senare tillagts med latinsk stil


Libretto/text

Primärtext:
Önsker Jerusalem lÿcko [sic]
them [sic] gånge wäl
som tig [sic] älska 

Sekundärtext:
Jesus som allom lif gifwit
och alt [sic] wid
lif steds [sic; städse] upphåller