Johan Helmich Roman (1694-1758)

Bröllops Music. "Förnöÿen [sic] eder sälla Paar" / Bröllopsmusik. "Förnöjen eder sälla par"

HRV 600

[1.] Introduttione [instrumental]
[2. Aria] Förnöÿen eder sälla Paar (sopran)
[3. Recitativ] Fast wintren nu som mäst [sic] sitt stränga wälde öfwar (sopran)
[4. Aria] Ehr kärlek såta twå har till sin bästa mognad hunnit (sopran)
[5. Recitativ] Ja edert äkta Kärleksband (sopran)
[6. Aria] Kärlek hos de flycktigt [sic] sinte (sopran)
[7. Aria] Men den kärlek dÿgden [sic] wärker (sopran)
[8. Recitativ] Förente brudepaar en jämlikhet till dÿgder (bas)
[9. Aria] I eder bästa Wår I skären mogen frukt (sopran)
[10. Aria] I funnit ren hwad [sic] andra leta (sopran)
[11.] Choro [sic; duett]. Så nyttien [sic] nu i allsköns Nöÿe (sopran, bas)

  • Tillkomstår: ca 1727/1728 [båda flaggtyperna förekommer] (enligt Holm dock "dubbla sextondelsflaggor", dvs före 1728)
  • Verktyp: Röster och orkester
  • Textförfattare: Ulric Rudensköld [sic; Ulrik Rudenschöld]
  • Speltid: Ca. 30-40 min
  • Detaljerad speltid: 33'43 (enligt Musica Sveciaes utgåva)

Instrumentering (besättning)

1.[0-2].0.0 / 0.0.0.0 / cont / str
(oboe/-r förekommer i [BeRI 39]; se vidare nedan)

Soloröster/kör

soloröster: sopran, bas

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter av sats 6-7 finns hos Musik- och teaterbiblioteket (KQB/Sv.-R Lindbergs sångbok; på två ställen), Lunds Universitetsbibliotek (Engelhardt 676) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:10:1); av sats 10 hos Musik- och teaterbiblioteket (T-SEB-R; i D-dur för sopran och generalbas och F-dur för bas och generalbas)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:8 (samt sats 9 separat i Ro:91)

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1.] Introduttione [instrumental]. Con spirito - Allegro F-dur 2/4 - alla breve
[2. Aria] (tempobeteckning saknas) B-dur alla breve
[3. Recitativ] (tempobeteckning saknas) [Ess-dur - H-dur] 4/4 (C)
[4. Aria] Largo E-dur 3/8
[5. Recitativ] (tempobeteckning saknas) [h-moll] 4/4 (C)
[6. Aria] Andante D-dur 3/4
[7. Aria; direkt fortsättning av sats 6? (enligt Holm)] (tempobeteckning saknas) d-moll 3/4
[8. Recitativ] (tempobeteckning saknas) C-dur 4/4 (C)
[9. Aria] Adagio A-dur 4/4 (C) ("Flauto col parte")
[10. Aria] Andante Ess-dur 4/4 (C)
[11.] Choro [sic; duett]. (tempobeteckning saknas -) adagio - allegro g-moll alla breve

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 413 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)

Enligt Holm:

Se Introduttione / Sinfonia F-dur [BeRI 39] vad gäller sats 1.

Sats 6 och 7 är enligt Holm identiska med sats 32-33 ur Golovinmusiken [BeRI 1:32-33]. Texten finns tryckt i Per Hansellis "Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stiernhjelm till Dalin. Åttonde delen" (1867) och finns även som anonym med titeln "Olikhet i kärlek" i Abraham Sahlstedts "1751-1753. Samling af verser på swenska" Del 4.

Sats 10 finns även med texten "Är Girig vid alt sitt bekymmer" [HRV 948] och "Jag låter andra gerna fika" [HRV 872].

 

Vilket bröllopspar som avses är inte fastställt. Enligt Ingmar Bengtsson i "Roman-forskningens nuläge – och en blick framåt" (STM 1985) kan det gälla Carl Gustaf Tessins syster hovfröken Hedvig Charlotta, som ingick äktenskap med gardeskaptenen Otto Friedrich von Schwerin den 9 mars 1729. Han nämner dock även vigseln den 11 december 1726 mellan hovfröken Ebba Banér och baron Georg Löwen [vilket med tanke på dateringen av notmaterialet inte förefaller lika troligt]. I båda fallen ägde vigseln rum "på slottet", dvs Wrangelska palatset ("Kungshuset").


Libretto/text

[2. Aria] Förnöÿen eder sälla Paar 

på denna dag som bådar eder (sopran)

[3. Recitativ] Fast wintren nu som mäst [sic] sitt stränga wälde öfwar
och tvingar all naturens lopp (sopran)

[4. Aria] Ehr kärlek såta twå
har till sin bästa mognad hunnit (sopran)

[5. Recitativ] Ja edert äkta Kärleksband
som sammanflätat blifwit (sopran)

[6. Aria] Kärlek hos de flycktigt [sic] sinte
Börjar snart blir snart till inte (sopran)

[7. Aria] Men den kärlek dÿgden [sic] wärker
sig mot tid och skiften stärker (sopran)

[8. Recitativ] Förente brudepaar
En jämlikhet till dÿgder (bas)

[9. Aria] I eder bästa Wår
I skären mogen frukt och få i unga Åhr (sopran)

[10. Aria] I funnit ren hwad [sic] andra leta
En rolig, trygg och liuflig hamn (sopran)

[11.] Choro [sic; duett]. Så nyttien [sic] nu i allskiöns Nöÿe
Er sälla lott Ert såta band (sopran, bas)