Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Statt up du trogna folck" [Cantata Afsungen då Hennes Kongl. May:tz Wår Allernådigste Drottning Ulricæ Eleonoræ Hugneliga Födelse-Dag Fijrades i Stockholm den 23 Januarii 1727 (sic)] / "Statt upp du trogna folk" [Kantat till drottning Ulrika Eleonoras födelsedag den 23 januari 1727]

HRV 604

[1. Recitativ] Statt up du trogna folck (sopran)
[2.] Aria. Sälla dag som hela Swerge [sic] gläder (sopran)
[3. Recitativ] Ja kom o skiöna dag (sopran)
[4. Aria] Stora drottning Swerges ära (sopran)
[5. Recitativ] Men hwem är wärdig nog (sopran)
[6. Aria] Tag milda drottning wärdigt an (sopran)
[7. Recitativ] Ack Himmel hör! (sopran)
[8. Duett] Ewigt skall ditt Minne grönska (sopran, bas)

  • Tillkomstår: 1727
  • Verktyp: Röster och ensemble
  • Textförfattare: "La Poesia del Signor Neresius 1727" (enligt autografen; kan enligt Holm syfta på Joakim [Joachim] Neresius, adlad [von] Nerés)
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Detaljerad speltid: speltid osäker

Instrumentering (besättning)

cont / str

Soloröster/kör

soloröster: sopran, bas

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:5

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1. Recitativ] (tempobeteckning saknas) (inga fasta förtecken) 4/4 (C)
[2.] Aria. tempo giusto [sic] a-moll 4/4 (C)
[3. Recitativ] (tempobeteckning saknas) (inga fasta förtecken) 4/4 (C)
[4. Aria] Larghetto E-dur 3/8
[5. Recitativ] (tempobeteckning saknas) (inga fasta förtecken) 4/4 (C)
[6. Aria] Andante G-dur 4/4 (C)
[7. Recitativ] (tempobeteckning saknas) (inga fasta förtecken) 4/4 (C)
[8. Duett] (tempobeteckning saknas) C-dur 3/8


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)

[Sats 1] Statt up du trogna folck finns i två versioner, en kortare och en längre.


Libretto/text

[1. Recitativ] Statt up du trogna folck
som wet med wÿrdnad [sic] skatta (sopran)

[2.] Aria. Sälla dag som hela Swerge [sic] gläder (sopran)

[3. Recitativ] Ja kom o skiöna dag
den himlen har utwalt (sopran)

[4. Aria] Stora drottning Swerges ära [ändrat från 'heder']
du äst wärdig (sopran)

[5. Recitativ] Men hwem är wärdig nog
dit dÿra lof at rätt utbreda (sopran)

[6. Aria] Tag milda drottning wärdigt an
hwad dig wår wÿrdnad offra kan (sopran)

[7. Recitativ] Ack Himmel hör!
Och lät oss aldrig sakna här på jorden (sopran)

[8. Duett] Ewigt skall ditt Minne grönska
och du steds [sic; städse] (sopran, bas)