Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Warelse som utan dagar" / "Varelse som utan dagar" [Kantat till drottning Ulrika Eleonoras födelsedag den 23 januari 1730]

HRV 605

[1. Kör] Warelse som utan dagar (sopran, alt, bas)
[2. Aria] Swea hwilcket [sic] du benådar (sopran)
[3. Aria] Tårar suckningar och böner (sopran)
[4. Duett] År där inga krafter swika (sopran, bas)
[5. Aria] Hufwudsumman af wår önskan (sopran)
[6. Kör] Hwad oss allom angelägit (sopran, alt, tenor, bas)

  • Tillkomstår: 1730
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och instrument
  • Textförfattare: "Poesien af Fru Brenner" (påskrift av Romans son på autografen; avser Sophia Elisabeth Brenner).
    "Då Hennes Kongl. May:tz Wår allernådigste Drottnings Ulricas [sic] Eleonoras Högsthugnelige Födelse-Dag Firades Den 23. Januar. Åhr 1730. Yttrade sin undersåtlige Plicht [sic] med följande Rader S.E. Brenner. Tryckt uti det Kongl. Tryckeriet." (enligt Per Hansellis "Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stiernhjelm till Dalin. Sjuttonde delen" (1873)
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Detaljerad speltid: speltid osäker

Instrumentering (besättning)

cont / str

Soloröster/kör

soloröster: sopran, bas
kör: S.A.B., S.A.T.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns hos Musik- och teaterbiblioteket (KQB/Sv.-R Lindbergs sångbok)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:92

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1. Kör] (tempobeteckning saknas) e-moll 4/4 (C)
[2. Aria] Larghetto A-dur 6/8
[3. Aria] ardito c-moll 3/4
[4. Duett] (tempobeteckning saknas) F-dur alla breve
[5. Aria] Largo B-dur 4/4 (C)
[6. Kör] (tempobeteckning saknas) d-moll [dock utan fasta förtecken] 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)

Enligt Holm: i Kungliga Bibliotekets samlingar finns ett texthäfte till kantaten, där Ulrika Eleonora har skrivit på titelbladet
"Sophia Elisabeth
om fredagen"


Libretto/text

[1. Kör] Warelse som utan dagar
tideskiftningar och år (sopran, alt, bas)

[2. Aria] Swea hwilcket [sic] du benådar
at det sin lycksalighet (sopran)

[3. Aria] Tårar suckningar och böner
sändes hoptals opp til dig (sopran)

[4. Duett] År där inga krafter swika (sopran, bas)

[5. Aria] Hufwudsumman af wår önskan
blir at Konung Frederic (sopran)

[6. Kör] Hwad oss allom angelägit
ta wi alle del uti (sopran, alt, tenor, bas)