Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 4. v. 1. "Hör mig när jag ropar" / Psalm 4:1 "Hör mig när jag ropar"

HRV 703

  • Tillkomstår: datering osäker (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röster och ensemble
  • Textförfattare: Psaltaren 4:2 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont / str

Soloröster/kör

soloröster: sopran, tenor

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:68a/67a/71 (2 ex)

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1.] Grave Ess-dur - B-dur 4/4 (C)
[2.] Alla breve B-dur - Ess-dur [alla breve]


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)

Roman avslutar den ena autografen i Ro:68a/67a/71 avslutas med 'GvL' [Gud vare Lof (Lov)]

Det finns även en version för sopran och continuo (med violinistiska inslag) [HRV 863]. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

[1.] Hör mig hör mig när jag ropar
mine rättfärdighets Gud min Gud 

[2.] Tu som tröstar mig i ångest
var mig nådelig