Johan Helmich Roman (1694-1758)

"I lyckans blinda dårar" / "Ni lyckans blinda dårar"

HRV 704

  • Tillkomstår: datering osäker (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: "Poesien af Gref Fredrik Bonde" (enligt autografen; avser sannolikt Fredrik Lorentz Bonde)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

soloröst: sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:85), Kalmar museum (Svebilii visbok [1756]) och Uppsala Universitetsbibliotek [2 ex] (hs. 76:2:6, 76:2:13)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:84

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Allegro - Andante A-dur 3/8 - 2/4


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)

Sången finns även i en version för sopran, bas och obesiffrad continuo; se vidare separat registering av den versionen


Libretto/text

I Lyckans blinda dårar
som söken hänne [sic]
där hon aldrig är