Johan Helmich Roman (1694-1758)

Psalm. 13. v. 6 "Jag tröstar ther uppå"; Psalm 34 "jag vil lofva Herran i allom tid" / Psalm 13:6 "Jag tröstar däruppå"; Psalm 34 "Jag vill lova Herren i allom tid"

HRV 706

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röster och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 13:6, 34:2-5 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

vn, cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

soloröster: sopran, bas

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78a, Ro:75, Ro:77a, Ro:77b, Ro:80, Ro:82) och Lunds Universitetsbibliotek (Engelhardt 38)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:77c (endast sopran och bas; utan instrumental inledning), Ro:75 (endast violinstämma), Ro:97(41) [endast sats 1; enligt Holm "3 sista systemen på sidan: obesiffrad bc till instrumentala inledningen; 'Largo'."]

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1.] Largo - Adagio E-dur 3/4
[2.] Vivace E-dur alla breve


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1.] Jag tröstar ther uppå [sic]
at Tu så Nådelig äst [sic]

[2.] jag vil lofva Herran i allom tid
Hans lof skal altid vara i minom mun [sic]