Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 103. "Lofva Herran min siäl" / Psalm 103 "Lova Herren min själ"

HRV 709

[1. Duett] Lofva Herran min siäl
[2. Recitativ] Then tig upfyller [sic] med tröst (sopran)
[3. Duett] barmhertig [sic] och nådelig är Herren
[4. Aria] Ty så hög som Himmelen öfver jorden är (sopran)
[5. Recitativ] Ty han vet hvad vi för et värk [sic] åse (sopran, tenor)
[6. Aria] Men Herrans Nåd varar ifrån evighet til [sic] evighet (tenor)
[7. Duett] Lofver Herran I [sic] Hans Änglar

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röster och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 103 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

soloröster: sopran, tenor

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:78a, Ro:81, Ro:82 samt endast sats 7 i Ro:80)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:77c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1. Duett] (tempobeteckning saknas) E-dur 3/4
[2. Recitativ] (tempobeteckning saknas) E-dur alla breve
[3. Duett] (tempobeteckning saknas) E-dur alla breve
[4. Aria] (tempobeteckning saknas) E-dur alla breve
[5. Recitativ] (tempobeteckning saknas) E-dur 4/4 (C)
[6. Aria] (tempobeteckning saknas) A-dur 3/4
[7. Duett] Con Spirito D-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1. Duett] Lofva Herran min siäl
och alt thet [sic] uti mig är hans helga namn

[2. Recitativ] Then tig upfyller [sic] med tröst
at tu däglig [sic] varder (sopran)

[3. Duett] barmhertig [sic] och nådelig är Herren
tolig [sic] och af stora mildhet

[4. Aria] Ty så hög som Himmelen öfver jorden är 
låter han sina [sic] nåd väldeliga vara (sopran)

[5. Recitativ] Ty han vet hvad vi för et värk [sic] åse 
Han tänker therpå [sic] at vi Stoft äre (sopran, tenor)

[6. Aria] Men Herrans Nåd varar ifrån evighet til [sic] evighet
öfver them som frukta Honom (tenor)

[7. Duett] Lofver Herran I [sic] Hans Änglar
I starke Hjeltar som Hans befalning [sic] uträtten