Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 57. "Mit hierta är redo Gud" / Psalm 57 "MItt hjärta är redo Gud"

HRV 711

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röster och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 57:8-12 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont

Soloröster/kör

soloröster: sopran, bas

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:80, Ro:82)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:79

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) G-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Mit hierta [sic] är redo Gud
at jag skal siunga [sic] och lofva