Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 149. "Siunger Herranom en ny viso" / Psalm 149 "Sjunger Herranom en ny visa"

HRV 712

[1. Duett] Siunger Herranom en ny viso [sic]
[2. Aria] Ty Herren hafver et [sic] behag (C. I. [sopran I])
[3. Aria] The [sic] Helige skola glade vara (C. 2. [sopran II])
[4. Recitativ] At the skola hemnas [sic] ibland Hedningarna (Canto Primo [sopran I])
[5. Duett] Thenna ärona [sic] skola alle Hans helige hafva

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röster och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 149 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

soloröster: sopran I, sopran II

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ä:2)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:78c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

[1. Duett] (tempobeteckning saknas) C-dur 6/8
[2. Aria] (tempobeteckning saknas) g-moll 12/8
[3. Aria] Vivace G-dur 4/4 (C)
[4. Recitativ] (tempobeteckning saknas) e-moll 4/4 (C)
[5. Duett] (tempobeteckning saknas) C-dur 3/8


Verkkommentar

Sannolikt äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1. Duett] Siunger Herranom en ny viso [sic]
the [sic] heligas församling skal lofva Honom

[2. Aria] Ty Herren hafver et [sic] behag
til sit [sic] folk (C. I. [sopran I])

[3. Aria] The Helige skola glade vara
och prisa och lofva i theras [sic] Sång (C. 2. [sopran II])

[4. Recitativ] At the skola hemnas [sic] ibland Hedningarna
och straffa bland folken (Canto Primo [sopran I])

[5. Duett] Thenna ärona [sic] skola alle Hans helige hafva.
Halleluja. Hans helige skola thenna ärona hafva