Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 33. 20. "Vår siäl vänter efter Herranom" / Psalm 33:20 "Vår själ väntar efter Herranom"

HRV 715

  • Tillkomstår: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röster och andra instrument
  • Textförfattare: Psaltaren 33:20-22 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont

Soloröster/kör

soloröster: sopran, bas

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:80, Ro:82)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:79

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Grave - con spirito - grave - con spirito E-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Vår siäl vänter [sic] efter Herranom
han är vår hielp [sic] och sköld