Johan Helmich Roman (1694-1758)

[nr] II
[Svit/sonat nr 2, D-dur]

BeRI 226

1. (utan tempobeteckning)
2. Lento non troppo
3. Allegro moderato
4. Non troppo allegro
5. Presto

  • Tillkomstår: Ca 1740-1750
  • Verktyp: Cembalo
  • Speltid: 12 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Nordiska Musikförlaget, Stockholm, 1947, nr 3267, red. Patrik Vretblad
• Proprius Musik, Stockholm, 1996, nr 7990, red. Anderz Unger

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. (utan tempobeteckning) D-dur 4/4 C, 36 takter /:14:/:22:/)
2. Lento non troppo a-moll 3/4, 19 takter
3. Allegro moderato D-dur 3/4, 79 takter (/:29:/:50:/)
4. Non troppo allegro D-dur 6/8 [angivet som 3/8 av Roman], 18 takter (/:4:/:14:/)
5. Presto D-dur 6/8, 36 takter (8/:20:/8)

Länkar

Faksimil av Romans manuskript, från Statens Musik- och teaterbibliotek.