Johan Helmich Roman (1694-1758)

[nr] V
[Svit/sonat nr 5, g-moll]

BeRI 229

1. Con Spirito
2. (utan tempobeteckning)
3. Lento
4. Vivace
5. Lento
6. Andante

  • Tillkomstår: Ca 1740-1750
  • Verktyp: Cembalo
  • Speltid: 14 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Nordiska Musikförlaget, Stockholm, 1947, nr 3267, red. Patrik Vretblad

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Con Spirito g-moll 4/4 (C), 56 takter
2. (utan tempobeteckning) g-moll 4/4 (C), 50 takter
3. Lento Ess-dur 6/8 , 22 takter
4. Vivace g-moll 6/8 [angivet som 3/8 av Roman], 22 takter (/:4:/:14:/3 + 1 överledande takt i 3/8), [attaca]
5. Lento G-dur 6/4 [angivet som 3/4 av Roman], 18 takter
6. [ Roman: "ad libitum" ] Andante g-moll (H-dur med fasta förtecken takt 21-26) 3/4, 68 takter

Länkar

Faksimil av Romans manuskript (hos Musik- och teaterbiblioteket)


Verkkommentar

Notera att Romans överskrift "ad libitum" ovanför sista satsen högst sannolikt inte är en anvisning om spelsätt, utan en anvisning om att det kan vara valfritt att spela satsen överhuvudtaget. Detta beroende på textens placering på annan plats än "Andante" och främst eftersom Roman grafiskt markerar slutet på sviten efter femte satsen.