Johan Helmich Roman (1694-1758)

[nr] VI
[Svit/sonat nr 6, B-dur]

BeRI 230

1. (utan tempobeteckning)
2. Andante
3. Vivace

  • Tillkomstår: Ca 1740-1750
  • Verktyp: Cembalo
  • Speltid: 7 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Nordiska Musikförlaget, Stockholm, 1947, nr 3267, red. Patrik Vretblad

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. (utan tempobeteckning) B-dur 4/4 (C), 70 takter
2. Andante d-moll 4/4 (C), 23 takter
3. Vivace B-dur 6/8 [angivet som 3/8 av Roman], 31 takter

Länkar

Faksimil av Romans manuskript, från Statens Musik- och teaterbibliotek.