Johan Helmich Roman (1694-1758)

[nr] X
[Svit/sonat nr 10, h-moll]

BeRI 234

1. Adagio
2. Come Alla breve
3. (utan tempobeteckning)
4. (utan tempobeteckning)
5. Tempo di Minuetto

  • Tillkomstår: Ca 1740-1750
  • Verktyp: Cembalo
  • Speltid: 12 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Nordiska Musikförlaget, Stockholm, 1947, nr 3267, red. Patrik Vretblad

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Adagio h-moll 4/4 (C), 22 takter
2. Come Alla breve h-moll 4/4 (C), 131 takter
3. (utan tempobeteckning) fiss-moll 4/4 (C), 6 takter
4. (utan tempobeteckning) H-dur alla breve, 102 takter
5. Tempo di Minuetto h-moll 6/8 [angivet som 3/8 av Roman], 20 takter (/:4:/:16:/)

Länkar

Faksimil av Romans manuskript, från Statens Musik- och teaterbibliotek.