Johan Helmich Roman (1694-1758)

[nr] XI
[Svit/sonat nr 11, f-moll]

BeRI 235

1. (utan tempobeteckning)
2. (utan tempobeteckning)
3. Lento poco
4. (utan tempobeteckning)

  • Tillkomstår: Ca 1740-1750
  • Verktyp: Cembalo
  • Speltid: 9 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Nordiska Musikförlaget, Stockholm, 1947, nr 3267, red. Patrik Vretblad

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. (utan tempobeteckning) f-moll 4/4 (C), 29 takter
2. (utan tempobeteckning) f-moll 3/8, 66 takter (/:24:/:42/)
3. Lento poco Ass-dur 6/8 [angivet som 3/8 av Roman], 22 takter
4. (utan tempobeteckning) f-moll alla breve, 57 takter (/:17:/:40:/)

Länkar

Faksimil av Romans manuskript, från Statens Musik- och teaterbibliotek.