Johan Helmich Roman (1694-1758)

[nr] XII
[Svit/sonat nr 12, e-moll]

BeRI 236

1. Allegro
2. (utan tempobeteckning)
3. (utan tempobeteckning)

  • Tillkomstår: Ca 1740-1750
  • Verktyp: Cembalo
  • Speltid: 8 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Nordiska Musikförlaget, Stockholm, 1947, nr 3267, red. Patrik Vretblad

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Allegro e-moll 4/4 (C), 38 takter (/:18:/:20:/)
2. (utan tempobeteckning) a-moll 4/4 (C), 8 takter
3. (utan tempobeteckning) e-moll 9/8, 146 takter

Länkar

Faksimil av Romans manuskript, från Statens Musik- och teaterbibliotek.