Emil Sjögren (1853-1918)

Sex hymner och psalmer för soli, blandad kör och orgel

opus 51 (trol; står dock ej angivet i notutgåvan)

Skriv ut
 • Tillkomstår: [1] Helig!: 1895 (enligt notutgåvan)
  [2] Adventshymn: 1897
  [3] "Det gamla år framgånget är": 1898
  [4] "Sänd mig ditt ljus, sänd mig din sanning": 1908
  [5] Påsk-psalm: 1903
  [6] "Nu kommen är vår påskafröjd": 1892
 • Verktyp: Blandad kör och instrument
 • Textförfattare: [1] Text ur Sv. Mässan (enligt notutgåvan)
  [2] Textförfattaren står ej angiven i notutgåvan, men texten är av Frans Michael Franzén (1772-1847)
  [3] Textförfattaren ej angiven i notutgåvan, men troligen Jakob Eberdt, översatt av Jesper Swedberg 1694
  [4] Davids psalm 43 (Psaltaren)
  [5] Textförfattaren ej angiven i notutgåvan
  [6] Textförfattaren ej angiven i notutgåvan, men troligen Olaus Petri (1536)
 • Dedikation: "Komponerade för Johannes Kyrka" (enligt Musikaliska Konstföreningens utgåva)
 • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

[1] org ad lib
[2] pno eller org
[3] org eller pno
[4] org
[5] org eller pno ad lib
[6] org eller pno

Soloröster/kör

[1] S.A.T.B.
[2] altsolo, S.A.T.B.
[3] S.A.T.B.
[4] bassolo, S.A.T.B.
[5] S.A.T.B.
[6] sopran- och altsoli, S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Häftet innehåller:
[1] A-B. Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3725
[2] A-B. Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3726
[3] A-B. Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3727
[4] A-B. Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3728
[5] A-B. Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3729
[6] A-B. Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3730

Musikaliska Konstföreningen, M.K. 78 (1909)

Beskrivning av verket

[1] Largo con devozione B-dur 4/4 (C)
[2] Andante e ben marcato G-dur 4/4 (C)
[3] Andante con allegrezza D-dur 4/4 (C)
[4] Andante g-moll - G-dur 4/4 (C)
[5] Andante con moto E-dur 4/4 (C)
[6] Allegretto - Più vivo Ess-dur - E-dur - Ess-dur alla breve


Libretto/text

[1] Helig! Helig! Helig, helig Herre Gud allsmäktige!
[2] Bereden väg för Herran. Berg sjuknen djup stån opp!
[3] Det gamla år framgånget är, nytt kommer i stället här.
[4] Sänd mig ditt ljus, sänd mig din sanning
[5] Ho vill mer för döden bäva som för en allvåldig makt?
[6] Nu kommen är vår påskafröjd, Pris Jesu dig i himmels höjd