• Tillkomstår: Stockholm 1901
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: T. Gelhaar (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Dedikation: Enligt autografen "Skriven till fru Clary Magnussons 50-årsdag d. 22 okt. 1901. Den utfördes av doktorinnan Rudberg f. Ge[hh?]ar [avser troligen Gelhaar], fru M[agnussons] dotter fru Elin Salomonsen och Berta Sjögren med Emil Sjögren vid pianot som överraskning vid frukosten."
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

3 damröster (troligen S.S.A.)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografsamlingen (blyerts; delvis enbart skiss; innehåller även några takter till "In modo d'una Maria")

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) varierande tonarter 2/4


Libretto/text

Du väna ros som dröjer än
du väna ros i sommarfägring