Emil Sjögren (1853-1918)

Så far då väl!

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1886
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: K A Melin efter Th Moore
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Samlade sånger. FST 1949.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andantino F-dur, f-moll 4/4 (C), 8 takter /: 16 takter :/, 3 takter, totalt 27 takter


Libretto/text

Så far då väl, min egen vän, oss väntar på vår stråt ej mer en sorg så tung som den, att så få skiljas åt, min vän, min vän, att så få skiljas åt.

O, att vi ägt tillsammans blott en enda glädjedag; kanske dess minne dock förstått att mildra detta slag, min vän, min vän, att mildra detta slag.

Men sågo stundom även vi en skymt av fröjd, så drog i hast en dyster sky förbi, och all vår lycka dog, min vän, min vän, och all vår lycka dog.

Farväl; i sorg vart fött vårt hopp och närt med mången tår lik vintersol som tårfull opp och tårfull neder går, min vän, min vän, som tårfull neder går.