• Tillkomstår: 1910
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Oscar Levertin
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Samlade sånger. FST 1949.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Moderato a-moll 4/4, 37 takter


Libretto/text

Hur febertyngd och het den var, den kvava långa dagen med ångesten som slet och skar i dova hjärteslagen, hur tankarna än glött och bränt, tills själen stod i låga, nu viskar jag: det vare hänt, och minns ej mer min plåga.

Ty svala skuggan kom, och skön förunderlig blev kvällen. Som främlingen på sagoön jag ser mot kända ställen, förtjust, som aldrig dagg så klar föll över sommargrönskan, och blomdoft aldrig så skänkt svar åt var mitt hjärtas önskan.

Ty kvällens stillhet är en sång, som viskar: du är korad! Hur vid blir blick, nyss skum och trång, din själ hur sällt bedårad, när luftens klarhet löftet är, varom i lönn din längtan har stilla bett: då natt är när med ro för all ens trängtan.