Emil Sjögren (1853-1918)

Prélude et Fugue C-dur

opus posth.

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1914-1918
  • Verktyp: Orgel
  • Speltid: 8 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Wilhelm Hansen
• Cantorgi förlag, 2012, CF-5009
Emil Sjögren Samtliga orgelverk volym I

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Prélude: Allegro maestoso C-dur alla breve 73 takter
2. Fugue, version 1: Allegro moderato C-dur 4/4, 2/4 96 takter
Fugue, version 2: Allegro moderato C-dur 4/4 104 takter


Verkkommentar

Sjögren arbetade periodvis med verket från 1914 fram till sin död 1918. Berta Sjögren bad Otto Olsson färdigställa verket, vilket sedan kom att förläggas av Wilhelm Hansen. De 14 sista takterna av preludiet och de 15 sista takterna av fugan är av Olssons hand.

Vid arbetet av en samlingsutgåva av Sjögrens orgelverk återfanns delar av fugans avslutning som av allt att döma inte kommit till Olssons kännerdom vid hans arbete med kompletteringen av verket.

Jan H Börjesson har, med utgångspunkt från dessa autografsidor, sammanställt ett alternativt slut, och komponerat de 12 sista takterna.