Emil Sjögren (1853-1918)

Legender
Religiösa stämningen (Impressions religieuses) i alla tonarter för orgel

opus 46

Skriv ut

1. Andante con devozione
2. Moderato con gravità
3. Andantino con anima
4. Andantino con elevazione
5. Andante con delicatezza
6. Larghetto con dolcezza
7. Andante con sentimento
8. Lento con spirito
9. Moderato con elevazione
10. Andante con devozione
11. Andante misterioso
12. Andante con solennità giss-moll
13. Moderato con spirito
14. Maestoso
15. Moderato amabile
16. Andante sostenuto e parlando
17. Larghetto ma non troppo
18. Moderato con gravita
19. Andante pastorale
20. Andante sostenuto con sordino
21. Andante spinato
22. Andante con gravità
23. Andantino con semplicita
24. Lento espressivo, con sordino

  • Tillkomstår: 1905
  • Verktyp: Orgel
  • Speltid: 50 min
  • Detaljerad speltid: 50´35 (Ralph Gustafsson)

Exempel på tryckta utgåvor

• Wilhelm Hansen
• Cantorgi förlag, 2012, CF-5009
Emil Sjögren Samtliga orgelverk volym II

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Andante con devozione C-dur 4/4 (C), 3/4 29 takter
2. Moderato con gravità a-moll 4/4 (C) 30 takter
3. Andantino con anima G-dur 4/4 (C) 22 takter
4. Andantino con elevazione e-moll 4/4 (C) 44 takter
5. Andante con delicatezza D-dur 4/4 (C) 21 takter
6. Larghetto con dolcezza h-moll 4/4 (C) 27 takter
7. Andante con sentimento A-dur 4/4 (C), 2/4 33 takter
8. Lento con spirito fiss-moll 4/4 (C) 19 takter
9. Moderato con elevazione E-dur 4/4 (C), 2/4 24 takter
10. Andante con devozione ciss-moll 3/4 32 takter
11. Andante misterioso H-dur 4/4 (C) 23 takter
12. Andante con solennità giss-moll 4/4 (C), 2/4 32 takter
13. Moderato con spirito F-dur 4/4 (C) 32 takter
14. Maestoso d-moll 4/4 (C) 37 takter
15. Moderato amabile B-dur 3/8 82 takter
16. Andante sostenuto e parlando g-moll 4/4 (C) 20 takter
17. Larghetto ma non troppo Ess-dur 4/4 (C), 2/4 25 takter
18. Moderato con gravita c-moll 3/4 56 takter
19. Andante pastorale Ass-dur 6/8 40 takter
20. Andante sostenuto con sordino f-moll 3/4 30 takter
21. Andante spinato Dess-dur 4/4 (C) 33 takter
22. Andante con gravità b-moll 3/4, 4/4 (C) 28 takter
23. Andantino con semplicita Gess-dur 4/4 (C) 29 takter
24. Lento espressivo, con sordino ess-moll 4/4 (C) 23 takter


Verkkommentar

I Statens Musik- och teaterbibliotek finns en mängd skisser och autografer till legenderna. Den mest tillförlitliga källan är dock den autograf som förvaras i Wilhelm Hansens arkiv.