Emil Sjögren (1853-1918)

Sånger, Andra häftet

ur opus 16

Skriv ut

1. Väna jungfru, alltför länge
2. Sänk till mig ditt mörka öga
3. Smyg varm din kind

  • Verktyp: Violin och piano
  • Arrangemang/bearbetning: transkription av Tor Aulin
  • Speltid: Ca. 10-15 min
  • Detaljerad speltid: 1. 2'36'', 2. 2'07'', 3. 2'44''

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, E. & S. 1886

Beskrivning av verket

1. Väna jungfru, alltför länge: Allegretto G-dur 6/8 64 takter
2. Sänk till mig ditt mörka öga: Andante C-dur 6/8 1 takt /:36 takter:/2 takter, totalt 39 takter
3. Smyg varm din kind: Andantino Ass-dur 4/4 (C) 16 takter:/2 takter, totalt 18 takter