Välkommen till Levande Musikarv!

Levande Musikarv

Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. Genom Levande musikarv kommer musik från flera århundraden att bli fritt tillgänglig för musiker både i Sverige och utomlands. Projektets uppbyggnad äger rum under sex år och involverar:

  • Databas med fyllig information om musik och tonsättare
  • Notutgåvor som kan laddas ner kostnadsfritt
  • Texter på vetenskaplig nivå
  • Radioinspelningar

Levande Musikarv har initierats av Kungl. Musikaliska akademien och är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. Musikaliska akademien, Musik- och teaterbiblioteket, Svensk Musik och Sveriges Radio.


Tonsättare i fokus

Bror Beckman
(1866-1929)

Bror Beckman – från försäkringstjänsteman till Musikkonservatoriets rektor, hela tiden verksam som tonsättare. Nära vän till Carl Nielsen. Bror Beckmans välkomponerade sånger är värda att upptäckas.

Nya biografier

Nya utgåvor

Kungl. Musikaliska Akademien Kungl. Vitterhetsakademien Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond Riksbankens jubileumsfond Statens Musikverk Kulturdepartementet Svenska Litteratursällskapet i Finland