Välkommen till Levande Musikarv!

Levande Musikarv

Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. Genom Levande musikarv kommer musik från flera århundraden att bli fritt tillgänglig för musiker både i Sverige och utomlands. Projektets uppbyggnad äger rum under sex år och involverar:

  • En omfattande databas med fyllig information om musik och tonsättare
  • Utgivning av källkritiska notutgåvor som kan laddas ner kostnadsfritt
  • Texter på vetenskaplig nivå om tonsättare, verk och musikmiljöer
  • Radioinspelningar

Levande Musikarv har initierats av Kungl. Musikaliska akademien och är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. Musikaliska akademien, Musik- och teaterbiblioteket, Svensk Musik och Sveriges Radio.

Projektet finansieras med medel från Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Riksbankens Jubileumsfond, Statens Musikverk, Kulturdepartementet och Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Kungl. Musikaliska Akademien Kungl. Vitterhetsakademien Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond Riksbankens jubileumsfond Statens Musikverk Kulturdepartementet Svenska Litteratursällskapet i Finland