Nyheter

2018-06-08

Den svenska sångens historia

I På sångens vägnar ger Lennart Hedwall en översikt över den svenska romansens historia, hur den uppstår ur den gustavianska visan med Kraus och Åhlström som nyckelgestalter och hur den vidareförs av de nämnda diktarmusikerna och av betydande sångkomponister som Hallström, Norman, Söderman, Laura Netzel, Körling, Svedbom, Hallén och Helena Munktell fram till sekelskiftets mästare Sjögren, Peterson Berger och Stenhammar. Även romanskomponerandet som sådant belyses och därmed hur det länge omhuldade visidealet alltmer avlöstes av mer sammansatta musikaliska dikttolkningar. Tonsättarsvepet omfattar till viss del också diktarna och särskilda avsnitt ägnas Lindblads och Josephsons alltför sällan uppmärksammade texter. I en avslutande del, Tankar om sång, diskuterar författaren mot en historisk bakgrund på ett högst personligt sätt sången och dess uttrycksmedel, och här finns synpunkter såväl på sångares avarter som på deras möjligheter till äkta uttryck och en »hygienisk« sång.

Lennart Hedwall har varit verksam som tonsättare, dirigent, organist och pianist/ackompanjatör och var under närmare 30 år lärare på Statens musikdramatiska skola/Operahögskolan. Han är också docent i musikvetenskap.

Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 143
Norma bokförlag


2018-05-30

Kvinnliga favoriter

16 augusti 2018, kl 19.00
Helena Munktell: Bränningar samt musik av Pjotr Tjajkovskij

10 oktober 2018, kl 19.00
Konserthuset Stockholm
Amanda Maiers Violinkonsert samt musik av Ethel Smyth, Molly Kien och Catharina Palmér.


2017-11-20

Mer svensk opera i radio

Gillet på Solhaug är Wilhelm Stenhammars första opera. Den mottogs inte särskilt väl vid den svenska premiären 1902. Faktiskt skrev Wilhelm Peterson-Berger en så besk recension att Stenhammar efter det inte vågade sig på mer musikdramatik. Han skrev visserligen också operan Tirfing, men den gavs i Sverige före Gillet.

Operan är efter en pjäs av Ibsen och här rustas till gästabud på Solhaug. Margit och Bengt har varit gifta i tre år och det ska firas. Men det tillstöter komplikationer när Gudmund kommer fredlös till gården för att söka skydd. Gudmund faller som en sten för den sköna Signe och det har också den ökände slagskämpen och fyllhunden Knut gjort. Det lutar åt en uppgörelse...

Opera i tre akter. Libretto: Henrik Ibsen.

I rollerna:
Margit - Matilda Paulsson.
Gudmund Alfsön - Per Håkan Precht.
Signe - Karolina Andersson.
Knut Gaessling - Mathias Zachariassen.
Bengt Gautesön - Fredrik Zetterström.
Erik fra Hagge - Erik Lundh.
Ett sändebud - Anton Ljungqvist.

Sångare ur Musikaliska sällskapets kammarkör, Akademiska kören, Linköping och Norrköpings vokalensemble.
Norrköpings symfoniorkester.
Dirigent: Henrik Schaefer.


2017-09-29

Wennerberg 200 år!

Klingande Akademi
Fri entré!
Kungl. Musikaliska akademien bjuder in till ett samtal om den fascinerande personligheten Gunnar Wennerberg - tonsättare, minister, ämbetsman och ledamot av flera akademier.
Vi bjuder på levande musik ur Wennerbergs stora skatt av körverk och sånger.

Medverkande:
Bo Gösta Hall, författare
Hanna Enefalk, historiker
Bo Ralph, språkforskare och ledamot av Svenska akademien
Stefan Parkman, professor
KMH Vokalensemble
Sångsolister
m.fl.

Esmeralda Moberg, moderator


2017-05-22

Följ med till Firenze

Helena Munktells charmiga enaktare I Firenze blev en stor framgång vid premiären 1889. Trots det har den legat ospelad i mer än 100 år. Lyssna på den uppmärksammade nypremiären här:

Medverkande:

Tobias Ringborg, dirigent
Susanna Andersson, sopran
Joel Annmo, tenor
Niklas Björling Rygert, tenor
Torbjörn Lillieqvist, tenor
Fredrik Zetterström, baryton
Marcus Jupiter, baryton

Radiokören
Sveriges Radios Symfoniorkester

http://www.berwaldhallen.se/konsert/i-firenze-av-helena-munktell/