Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Till mina vänner "Vänskap, Haf tack för allt du mig gifvit!"

  • Tillkomstår: 1837 ("Förut ej utgifven" enligt 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: E. G. Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Beskrivning av verket

Larghetto B-dur 6/8


Libretto/text

Vänskap, Haf [sic] tack för allt du mig gifvit!
Jag ej gälda det kan, men dig firar min sång