John Jacobsson (1835−1909)

Under Stjernorna
Sous les étoiles
SÉRÉNADE

  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 390 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Un poco lento ma non troppo D-dur 6/8, 36 takter, /:16 takter:/, 9 takter, totalt 61 takter