Nanny Lejdström (1874-1959)

Ingalill, Sång i folkton vid piano

  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gustaf Fröding
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Abraham Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel. Nr. Abr.L. 3566.

Exempel på inspelningar

• Victor 16618, Matrix B-9187, Camden, New Jersey 18 juli 1910.
Juho Koskelo, tenor, John S. Thompson, piano.
• Camden, N.J. : Victor Talking Machine, [191-] (78 varv)
Matrisnummer 2126y
Inspelad i Stockholm 18 oktober 1911
Torsten Lennartsson, operasångare
• Köpenhamn, Skandinavisk Odeon [1913] (78 varv)
Skådespelare Oscar Ralf, Stockholm, med orkester
Matrisnummer Sto 532
• Applaudando, 1914 Matrisnummer 4036z/18060
Operasångare Victor Lindquist [pianoack]
Köpenhamn 1914, utg 1914.
• Skandinaviska Grammophon 192-
Matrisnummer 2126y 2-82916 67938A
Torsten Lennartsson, operasångare
• Matrisnummer 51477 (78 varv)
Oscar Ralf, ack. av Oriëlls Konstnärstrio, violin, cello & piano, insp. i Stockholm juni 1921,
Berlin, Carl Lindström 1922
• Wallin's [Rainbows studio, Chicago sept, utg nov 1924. Sångtext på originalomslaget (ej i SLBA). Suecana.] Matrisnummer 9040
Knut Öhrström, tenor, Harry T. Carlson, piano
• Columbia CS 2273-1S (78 varv)
Lars Ekman, Hans Buschs orkester (arr Anton Kotasek) [Konserthuset (Attiksalen), Stockholm 15 febr, utg ca mars/april 1954. S mars/april 1954.]
• Sveriges Radio, sänt 10 juli 1985
Anders Andersson, sång, Karin Switz, piano

Beskrivning av verket

I folkton. g-moll 4/4 1 takt /:8 takter:/2 takter, G-dur 8 takter, totalt 18 takter.


Verkkommentar

"Till Frödings Ingalill finns det t.ex. ett 20-tal tonsättningar, där Nanny Lejdströms - i en Peterson-Bergerinfluerad folktonsstil - är den mest populära."

Bo Wallner: Wilhelm Stenhammar och hans tid, vol. I, Sthlm 1991, s. 365.


Libretto/text

Ingalill

Ingalilla, Ingalill, sjung visan för mig!
Min själ är så ensam på lefnadens stig,
Mitt sinne är så ensamt i sorgen.

Ingalilla, Ingalill, sjung visan för mig!
Den klingar mig så lyckosam, så god och tröstelig
Så milder i den ensliga borgen

Ingalilla, Ingalill, sjung visan för mig!
Mitt halfva kungarike det vill jag gifva dig
Och allt mitt guld och silfver i borgen.

Min kärlek är mitt silfver och guld i min borg,
mitt halfva kungarike är hälften af min sorg.
Säg Ingalilla, räds du för sorgen?