• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: K.A. Melin
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", s. 125-127. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar att sången "Har ej varit tryckt förut."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Grave e sostenuto a-moll 4/4 (C), 43 takter


Libretto/text

För länge se'n.

Den gamla, gamla visan,
den följer mig, hvar jag är:
det var två ädla kungabarn,
de höllo hvarann så kär.
Det var två ädla kungabarn,
de gåfvo hvarann sin tro;
men vattnet, det djupa, skilde dem åt,
och det fanns ingen båt eller bro.
De kunde tillsammans ej komma,
fast de höllo hvarann så kär:
det skedde för länge, länge se'n,
det sker i den dag, som är.