Valborg Aulin (1860−1928)

Julsång för blandad kör och orgelackompanjemang

opus 23

Skriv ut
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Karl Alfred Melin (efter Thomas Moore)
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Soloröster/kör

Blandad kör

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Valborg Aulins samling

Beskrivning av verket

Maestoso 60 takter


Verkkommentar

Framfördes i Musikaliska akademiens orgelsal vid en kompositionsafton med Valborg Aulins verk den 6 februari 1896 med tonsättaren vid orgeln


Libretto/text

Dagen uppgår, nyfödd vorden för vår syn

Och väckt ur synden jorden helsar skyn

Se´n hur änglarskaror svinga sig från himlens höjd

Ifrån ljusets synder bringa de oss hopp och fröjd

Hören deras hymners klara fulla chor

för jorden uppenbarat hvem här bor!

Här i denna låga boning hvilar himlens son,

som kommit med försoning till oss ofvanfrån.