• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Thomas Moore (okänd översättare, men kan vara Karl Alfred Melin)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Valborg Aulins samling

Beskrivning av verket

Allegretto grazioso 46 takter


Libretto/text

Säg ej så, att lifvet mister

all sin fägring mer och mer,

om blott ej vår kärlek brister,

har ej lifvets sol gått ner.

Tro ej, att behagen fara

såsom kindens rosor bort

Skönhet måste evig vara,

om den är af ädel sort.

Ej för all den fagra yta

allt behag en annan har,

ville jag det minsta byta

af den skönhet du har qvar.