Valborg Aulin (1860−1928)

Var det en dröm?

Skriv ut
  • Verktyp: Övrig kammarmusik med stråkar
  • Arrangemang/bearbetning: Ursprungligen ett verk för sång och piano, arrangemang för stråkar av tonsättaren
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

1 obligat violin, 2 violiner, viola, cello, kontrabas

Notmaterial/stämmor återfinns

Inga stämmor finns

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Valborg Aulins samling

Beskrivning av verket

Andante ma non troppo 48 takter