Valborg Aulin (1860−1928)

Stråkkvartett e-moll

opus 17

Skriv ut

1. Allegro passionato
2. Andante con moto
3. Scherzo: Allegro con spirito - Trio: Alla burla . Tempo I - attacca
4. Finale: Presto

  • Tillkomstår: 1889
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Uruppförande: 24 mars 1890, Auditorium i Vetenskapsakademien, Stockholm, Aulinska kvartetten (Tor Aulin & Edvin Sjöberg, violiner, Axel Bergström, viola, Berndt Carlsson, cello).,
  • Speltid: 30 min
  • Detaljerad speltid: Talekvartetten: 30'21'' (1: 9'25'', 2: 8'33'', 3: 6'06'', 4: 6'05'')

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska Konstföreningen 2005, ed. Krister Persson (partitur och stämmor)

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Cecilia George: "Valborg Aulin - En tonsättarbiografi", Stockholms Universitet, Musikvetenskapliga institutionen, C-D uppsats, ht - 97., s. 20-21, 59-60

Beskrivning av verket

1. Allegro passionato e-moll 4/4 (C), /:66 takter:/85 takter, E-dur, 24 takter, e-moll, 34 takter, totalt 209 takter
2. Andante con moto H-dur 3/8, 72 takter, meno mosso ess-moll, 36 takter, più lento, 4 takter, Tempo I H-dur, 54 takter, totalt 166 takter
3. Scherzo: Allegro con spirito E-dur 6/8, 4 takter/:48 takter:/, 5 takter, più tranquillo, 68 takter:/, Trio: Alla burla e-moll 2/4, /:20 takter:/, 50 takter, Tempo I, 4 takter, Dal segno al ¤ e poi la CODA, 113 takter, 2/4, 12 takter attacca, 2 takter, totalt 332 takter (inkl. dal segno)
4. Finale: Presto e-moll alla breve, 253 takter, E-dur, 24 takter, e-moll, 32 takter, totalt 309 takter