• Tillkomstår: 1881
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Svensk Musiktidnings Bilaga No 9, Ivar Hæggströms Boktryckeri, Stockholm 1881

Beskrivning av verket

Moderato e-moll 6/8, 37 takter

Länkar

Svensk Musiktidning, Musikbilaga nr 9, 1881


Libretto/text

Vind, som mig smeker och lemnar,

säg hvart din kosa du ämnar...