Bengt Wilhelm Hallberg (1824−1883)

Sextett för 2 Violiner, 2 Altar och 2 Violonceller författad af B. Wilh. Hallberg.

Skriv ut

1. Introduction: Largo - Allegro Spiritoso
2. Scherzo: Molto vivace - Trio - D.C.
3. Adagio
4. Finale. Presto - Un poco meno presto - Tempo Imo - Meno presto - Tempo Imo - Larghetto - Adagio - Prestissimo

  • Verktyp: Stråksextett
  • Dedikation: Till Kongl. Svenska Musikaliska Akademien, wördsammast, af Dess Elev, Författaren.
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Instrumentering (besättning)

2 vn, 2 vla, 2 vc

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: W6/Sv. Kommentar: Partituret (jag har ej funnit stämmor ännu) är mycket prydligt skrivet.

Beskrivning av verket

1. Introduction: Largo C-dur 4/4 (C), 13 takter, Allegro Spiritoso alla breve, /:54 takter:/153 takter, totalt 207 takter
2. Scherzo: Molto vivace C-dur 3/8, /:62 takter, 124 takter, Trio F-dur, /:24 takter:/:60 takter:/, D.C., 186 takter, totalt 456 takter
3. Adagio F-dur 2/4, 103 takter
4. Finale. Presto C-dur 3/4, 1 takt, /:35 takter, Un poco meno presto, 38 takter, Tempo Imo, 25 takter:/, 101 takter, Meno presto, 38 takter, Tempo Imo, 28 takter, Larghetto f-moll [3/4], 48 takter, Adagio F-dur 2/4, 30 takter, Prestissimo C-dur 3/4, 28 takter, totalt 372 takter