Hilding Hallnäs (1903-1984)

Skriv ut

Johan Hilding Hallnäs, född 24 maj 1903 i Halmstad, död 11 september 1984 i Stockholm. Tonsättare och kyrkomusiker, framför allt verksam som organist i Johannebergskyrkan i Göteborg 1933-68. LMA

Hallnäs tog studentexamen 1923 i Halmstad och sedan organist-, kantors- och musiklärarexamen på Musikkonservatoriet i Stockholm (1924-29). Vidare studerade han orgel i Paris för för Alexandre Celier och komposition i Leipzig för Hermann Grabner.

Organist och kantor i Jönköping 1931-33.

Under mer än trettio år var han organist Johannebergs församling i Göteborg (1933-68). Han var även lärare i teori vid Göteborgs Orkesterförenings skola 1935-55, samt vice ordförande och programchef i kammarmusikföreningen Levande Musik 1958-70.

Hallnäs var sedan 1934 gift med skådespelerskan Gun Holmquist.

Invald i Kungl. Musikaliska akademien den 17 januari 1952, som ledamot nr 665.

Skrifter av tonsättaren

Hallnäs berättar om sig själv (Musikvärlden 1946:8)

Bibliografi

Bergendahl, G: 33 svenska komponister (1972)
Cnattingius, C M: "Jag hörde en fågels röda tunga" (Nutida Musik 1964/65)
Ekheden, H: En grekisk saga — om Hilding Hallnäs och moralen (Konsertnytt 1971/72:3)
Gülich, S: Hilding Hallnäs sånger (opubl. uppsats, Göteborgs univ. 1973)
Gülich, S och Carlsson, C: En systematisk förteckning över Hilding Hallnäs kompositioner (opubl. uppsats, Göteborgs univ. 1968)
Johansson, B: Hallnäs i spegeln (Musikrevy 1955:5)

Verköversikt

7 symfonier, orkesterverk (bl a "Divertimento"), violinkonsert, konsert för violin, klarinett, piano och orkester, kammarmusik (bl a stråkkvartett, pianotrio, violinsonat, violasonat), pianoverk, orgelverk (bl a "Fantasi f-moll", "De profundis", "Musica dolorosa"), sånger med piano, sånger med orkester, körverk, baletten "Ifigenia" (1962)


Verk av Hilding Hallnäs

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 17