Hilding Hallnäs (1903-1984)

Två sånger till Gun

Skriv ut

1. Du
2. Att älska blev att glömma dig

  • Tillkomstår: 1. 1933, 2. 1949
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: 1. Erik Blomberg
    2. Pär Lagerkvist
  • Dedikation: Till Gun
  • Speltid: 4 min

Exempel på tryckta utgåvor

Eriksförlaget AB ed. nr. K 624

Beskrivning av verket

1. Du: Långsamt F-dur 4/4 (C), 6/4, 16 takter
2. Att älska blev att glömma dig: Poco lento, espressivo utan förtecken 9/8, 12/8, 6/8, 45 takter


Libretto/text

1. Du och ingenting annat. Livet är bara en viskning. Tiden har stannat.

2. Att älska blev att glömma dig, som jag haft kär. Allt ar jag glömt. Blott ej att du i världen är. Den morgon som besöker mig är också din. Av samma dunkla skymningsstund vi slutas in. En dag förgår. Och långa år, vår vandringstid. Och din är varje ljuvlig vår, är din och min. Jag är lycklig såsom du, blott ej hos dig. Bort går mitt liv, som inte du har givit mig.