Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Stråk-qvartett. Quartetto 1 [g-moll]

opus 10 N:o 1

Skriv ut

1. Poco lento — Allegro moderato
2. Pastorale: Andante
3. Scherzo: Non troppo allegro. Trio. Scherzo D.C.
4. Finale: Poco lento — Allegro moderato

  • Tillkomstår: 1852
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Dedikation: Konung Oskar I i u: egnad
  • Speltid: Ca. 20-25 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partitur och stämmor (stämmorna mycket spröda). I ett vackert skinnband finns dessutom partituren till kvartetterna 1 & 2 (Opus 10: 1-2), med påskriften: "Skänkt af H.M. Enkedrottning Josephine till K. Musikaliska Akademiens Bibliothek. Maj 1861."

Beskrivning av verket

1. Poco lento g-moll 4/4 (C) 8 takter, Allegro moderato /:54 takter:/97 takter, totalt 151 takter.
2. Pastorale: Andante B-dur 3/4 40 takter, risoluto Gess-dur 48 takter, B-dur 40 takter, totalt 128 takter.
3. Scherzo: Non troppo allegro F-dur 3/4 /:16 takter://:32 takter:/1 takt, Trio B-dur /:32 takter:/1 takt/:32 takter:/1 takt, Scherzo F-dur 52 takter, totalt 167 takter.
4. Finale: Poco lento g-moll 32 takter, Allegro moderato 2/4 /:104:/2 takter, e-moll 40 takter, g-moll 16 takter, Poco lento 4/4 (C) 16 takter, Allegro moderato 2/4 108 takter, Poco lento 8 takter, Allegro 20 takter, totalt 342 takter.


Verkkommentar

I partituret står detta motto som överskrift:
"Suavitas harmoniae multos mitigat dolores."

Därunder står:
"1867. Ment: honor: från Hofkapellmästare Rietz i Dresden, Kapellmäst: Gade i Kjöbenhavn och Musik: Konstfören: i Stockholm."

Längst bak i partituret står:
"Endast denna qvartett är inlemnad till täfling."

Dessutom ett tidningsklipp:
"Musikaliska Konstföreningen.

Till följd af det omdöme, som blifvit af granskarna, Hofkapellmästare Rietz i Dresden, Kapellmästaren Gade i Köpenhamn och Chormästaren Söderman i Stockholm" [har?]/.../N:o 4, Violinqvartett (Suavitas harmoniæ multos mitigat dolores)/.../erhållit mention honorable - och torde alla de nämnda år aflemnade täflingskompositioner hos undertecknad afhemtas."

Klas Gagge, 2011