Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Skriv ut

Fredrik Wilhelm Klint. Organist, musiklärare och tonsättare. Född 7 februari 1811 i Visby, död 1 juni 1894 i Stockholm. Studerade vid Uppsala universitet, senare vid Musikkonservatoriet i Stockholm. Organist i Franska reformerta kyrkan i Stockholm från 1842, från 1854 verksam på Gotland: organist i Östergarns kyrka 1859−78.

Liv

Fredrik Wilhelm Klint hade en lika märklig som ovanlig bana i musikens tjänst: verksam i två vitt skilda miljöer, först i centrala Stockholm, sedan i Östergarn på östligaste Gotland, men lika uppskattad på båda hållen. Hans kompositioner speglar hans tid på dessa båda orter − kammarmusikverk och salongsmusik från Stockholmstiden, bruksmusik för orgel och kör från åren på Gotland. För många verk saknas dock närmare uppgifter om tillkomsttid och − sammanhang, vilket gör att bilden av tonsättaren Fredrik Wilhelm Klint är långtifrån fullständig.

Klint föddes i Visby. Hans far, Georg Fredrik Klint, var apotekare, Stockholmsfödd, som kom till Visby 1808 för att överta stadens apotek och samtidigt äkta föregångarens änka, Johanna Elisabeth Fägersten. Paret fick två söner, Johan Georg och därefter Fredrik Wilhelm.

Fredrik Wilhelm Klint mottog sin första skolning i musiken som elev i Musikaliska sällskapet i Visby, för övrigt fortfarande verksamt. I hemstaden tog han också lektioner för stadskaplanen Carl Enequist som var en ledande gestalt i Visbys musikliv.

Även om Fredrik Wilhelm Klint gick i Visby läroverk, avlade han formell studentexamen i Uppsala, där han skrevs in vid universitetet − och Gotlands nation − hösten 1829.  Studier vid Uppsala universitet och senare Karolinska institutet skulle ge Klint tillgång till apotekaryrket och därmed möjlighet att överta faderns apotek. Men lusten till musiken var starkare än längtan efter en säker bana i faderns fotspår. Under studieåren tog Klint lektioner för den uppburne pianisten Jan van Boom, holländare, men sedan 18 års ålder bosatt i Stockholm. Bytet av yrkesval blev definitivt när Klint började studera vid Musikkonservatoriet, där han avlade examen 1844. Troligen började Klint komponera redan under sin studietid, åtminstone förbereddes han då som tonsättare.

Direkt efter studierna vid konservatoriet fick Klint anställning som organist i Franska reformerta kyrkan som vid denna tid låg vid Stora Nygatan i Gamla stan. Tjänsten var inte på heltid, Klint undervisade också och komponerade. Hans tonsättningar från dessa år berättar om goda kontakter i stadens musikliv.

Fredrik Wilhelm Klint gifte sig 1846 med Euphrosyne Dorothea Christoffersson som var skådespelerska vid Kungl. Dramatiska teatern. Paret fick två barn, sonen Frans Wilhelm (f. 1847) och dottern Dorothea Johanna (f. 1848). Hösten 1854 slutade Klint sin tjänst vid Franska reformerta kyrkan för att flytta med sin familj till Visby. Åter i sin hemstad började han att undervisa − till hans elever hörde systrarna Fredrika (senare gift Stenhammar) och Elfrida Andrée. Klint blev också aktiv i Musikaliska sällskapet i Visby. 1856−58 var han dess musikchef.

1858 anställdes Fredrik Wilhelm Klint som ”skollärare, klockare och orgelnist” i Östergarns församling − en stor förändring för båda makarna, men likväl något som gav en trygg försörjning. Arbetet innehöll långt ifrån bara musik, utan var tvärtom mycket varierat, för att inte säga slitsamt. Ändå kunde han komponera och ge musiklektioner. Hans tonsättningar ägnades inte bara den egna praktiken i kyrkan och det lokala musiklivet. Han skrev också musik med syftning bortom det lilla Östergarns horisonter. En sång för manskör, ”Skogsblomman”, tillägnades prinsessan Eugenie som långa tider bodde i Fridhem utanför Visby. Ett annat exempel är Minnen af Stockholm 1866 för violin och piano som Klint tillägnade den ansedde violinisten och tonsättaren Adolf Fredrik Lindroth. En elev under åren i Östergarn var Jakob Adolf Hägg (1850−1928) som skulle komma att bli en framstående pianist och tonsättare.

1877 slutade Klint sin anställning i Östergarn. Ett år senare flyttade han och makan tillbaka till Stockholm, där sonen bodde. 1882 fick de efter ansökan bo på Danviks hospital, där Fredrik Wilhelm Klint slutade sina dagar 1894.

Verk

Fredrik Wilhelm Klint komponerade inga verk i större format, vilket kan förklara hans frånvaro i musikhistoriska skildringar. Hans produktion domineras av kammar- och salongsmusik samt kyrklig bruksmusik. Även om han skrev inte så få solosånger och körverk, är det två slags kompositioner som gör hans oeuvre till något speciellt. Klints sex stråkkvartetter, de flesta tillkomna innan återflytten till Gotland, visar hans goda tekniska kunnande och hans stora ambitioner som tonsättare. Enligt Bo Wallner är de ”hållna i en mera klassisk än romantisk stil”. Samtidens uppskattning av Klint som kvartettkompositör framgår av Musikaliska konstföreningens val att utge den sjätte kvartetten 1882, då upphovsmannen således åter bodde i Stockholm.

Klint gjorde en lika medveten satsning genom att komponera och låta ge ut bruksmusik för landets organister. Han skrev koralförspel och annan liturgisk musik i enkel stil, ofta trestämmig sats − ingen nyskapande musik, men säkert något som tacksamt togs emot av Klints mindre erfarna kolleger. Eller som en samtida beskrivning uttrycker det, nämligen att kompositionerna är värda uppmärksamhet för ”sin vårdade harmoni, sin kyrkliga stil, sin korthet och för de ringa svårigheter den mindre försigkomne här har att övervinna” (Gotlands tidning 15/11 1873).

Gunnar Ternhag © 2013

Skrifter av tonsättaren

Grundelementer i musik med afseende på pianospelning, Stockholm u å.

Bibliografi

Hedin, SvanteFredrik Wilhelm Klint, 1811−1894 − folkskollärare, klockare, orgelnist, tonsättare (fotokopierad artikel som finns i Visby landsarkiv).
Ternhag, Gunnar: "Fredrik WIlhelm Klint som folkmusikupptecknare och arrangör", i Former som formar. Musik, kulturarv. öar. (2019).

Källor

Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

6 stråkkvartetter, verk för piano (bl a Sonat d-moll), verk för orgel, sånger med piano, verk för kör.

Samlade verk

Stråkorkester
Andante religioso (förkommet, se Anrep-Nordin 1916:XXVIII)

Stråkkvartett
Stråkkvartett nr 1, g-moll, op. 10:1. Konung Oskar I tillegnad.
Stråkkvartett nr 2, d-moll, op. 10:2
Stråkkvartett nr 3, d-moll, op. 11:1
Stråkkvartett nr 4, a-moll, op. 11:2
Stråkkvartett nr 5, F-dur, op. 25:1
Stråkkvartett nr 6, A-dur, op. 25:2. Utgiven av Musikaliska konstföreningen 1882.

Violin och piano
Minne af Stockholm 1866. Impromtu quasi Elegia för violin och piano, op. 27. Kgl. Förste Kammarmusicus A. F. Lindroth vänskapsfullt tillegnadt.

Klarinett och piano
Introduction & variations concertante sur un thême original avec finale à la militaire à G. de Lühman, comp. pour le piano & clarinette, op. 13. [Förkommet?]

Piano solo
Sonat för forte-piano, d-moll, Stockholm, eget förlag, 1851.
La convalescence. Grand valse pour le piano
Tvänne stråkkvartetter, op. 10:1-2. Lämpade för Piano Solo af författaren. H.M. Konung Oscar I tillegnade.
Tvänne stråkkvartetter, op. 11:1-2. Lämpade för Piano Solo af författaren.
Tvänne stråkkvartetter, op. 25:1. Lämpade för Piano Solo af författaren.
Minne af Stockholm 1866. Andante passionato för violin och piano, tillegnadt A. F. Linderoth. Arr. för piano solo [av tonsättaren]. Op. 27. ”Tryckt i Musikbladet 1896 på hr C.A. Åkerbergs förlag”, enligt en anteckning av Klints son på autograf i MTB.
Elegi, op. 27. Anonymt tryck i Nordiska museets arkiv, Ämnessamlingen, Musikalier, vol.
7.
Hambo-polska. Autograf i MTB.
Anglaise, componerad för stor Orchester och arrangerad för piano. Op. 5:1. Autograf i MTB.
Vals, tillegnad studerande E.M. Lindman, componerad för stor Orchester och arrangerad för piano. Op. 5:2. Autograf i MTB.
Vals, componerad för Orchester och arr. för piano. Komponerad i Uppsala den 20 september 1837. Autograf i MTB.
Introduction & rondaeu fantastique pur le piano. Composé et dedié à son ami E.M. Lindman. Daterad i Sollentunaholm i december 1837. Op. 7. Autograf i MTB.
Thema. Moderato, quasi andante. Daterad i Nytorp 2dag påsk 1838. Autograf i MTB.
Hambopolska. Autograf i MTB.
Romans. Daterad i Sollentunaholm 21 maj 1838. Autograf i MTB.
Romans. Daterad ”den 4 september 1838, på vägen mellan Eds prostgård och Sollentunaholm”. Autograf i MTB.
Vals. Autograf i MTB.
Etude för piano. Autograf i MTB.
Introduction & variations sur un thême original avec finale à la militaire, comp. pour le piano & clarinette, et arr. pour le piano. Op. 13. Autograf i MTB.
Hedda, vals à la Strauss, tillegnad Fru Hedda Bahr. Autograf i MTB.
Quartetto VI, op. 25:1 [på autografen felaktigt angiven som op. 11:d]. Pianotranskription av tonsättaren. Autograf i MTB.
Isbjörnsvalser, tillegnas Vegas vetenskapsmän, befäl, etc., op. 3.

Piano, fyrhändigt
Sonate pour le piano à 4 mains. Ass-dur
Stråkkvartett [nr 1], op. 10:1. Lämpad för piano, 4 h[änder av F W Klint].
Stråkkvartett [nr 2], op. 10:2. Lämpad för piano, 4 h[änder av F W Klint].
Stråkkvartett [nr 6], op. 25:2. Lämpad för piano, 4 h[änder av F W Klint].
Vals, tillegnad studerande E.M. Lindman, componerad för stor Orchester och arrangerad för piano. Op. 5:2. Autograf i MTB.
Två quadriller componerade för stor Orchester och lämpade för piano à 4 mains. Op. 5:3. Autograf i MTB.
Vals, componerad för Orchester och arrangerad för piano. Autograf i MTB..
Stor vals, componerad för Orchester, och tillegnad studerande E.M. Lindman. Autograf i MTB.
Thema med variationer för piano, tillegnade min éléve fröken A.S.M.A. Rudbeck. Autograf i MTB.
Vals à la Strauss., tillegnad Fru Hedda Bahr. Autograf i MTB.
Skogsblomma, op. 21:1. Transkription av verk för sång och piano av tonsättare. Autograf i MTB.

Orgel
Förspel, två utgångsstycken och 4 marscher för orgel.
80 koralförspel och 3 efterspel för orgel, op. 19
70 orgel-förspel till alla uti svenska koralboken förekommande psalmer, jämte trenne efterspel och tvenne marscher… Utgiven av Abr. Lundquist 1871. Nyutgåva Wessmans förlag 1995
Fantasi för orgel, d-moll, op. 16:1. Tillägnad Niklas Hägg
Praeludium för orgel. Andante maestoso. Autograf i MTB.
Praeludium för orgel i a-moll. Autograf i MTB.
Praeludium för orgel i g-moll. Autograf i MTB.
Andantino för orgel. Daterad i Göteborg den 11 september 1852. Autograf i MTB.
17 lätta preludier för melodium, satte för en landsorganist. Op. 15. Autograf i MTB.
Tvenne små orgelfantasier. N. Hägg vänskapsfullt tillegnade. Op. 16. Autograf i MTB.
Vid Joh Em. Stenbergs jordfästning, 8 juni 1866. Afled 4 juni kl 9 f.f. – 43 år, 2 m., 9 d. ”Tullinspektör à Katthammarsvik på Gotland. En sympatisk och musikalisk person samt en vän till min år 1894 aflidne fader”, enligt en anteckning av Klints son 1900 på en autograf i MTB.

Blandad kör a capella
Svensk folksång (”Sverges folk! I samdrägt sjung”, Johan Magnus Rosén). op. 22:1.
Sömnen (”Hvem är ynglingen som nalkas”), op. 12:3
Tonerna (”I vänliga toner som flygen så lätt”), op. 22:2. ”Tryckt i Musikbladet 1896”, enligt en anteckning av Klints son på autograf i MTB.
Evig frid (”Evig frid! Stråle af det högre ljuset”), op. 28:1
Aftonbön (”Till Gud jag flyr”, Carl Wilhelm Böttiger), arrangerad för blandade röster av C.J. Uby, tryckt u.o, u.å. 1895?
Afskedssång för Prosten C. Eneqvist i Wisby den 7 maj 1831. (”Ännu, ack för sista gången”, ”ord af Comminister von Bahr”). Autograf i MTB.
Cantat vid häradshöfdingen m m Dr Wistrands och Mademoiselle Lindmans bröllopsfest vid och i Uppsala den 18 juni 1837 (”Höjom glasen, höjom rösten”). Op. 6. Autograf i MTB.
Den älskades gåfva (”Jag skildes från dig, då skänkte du mig”), op. 8:4.
Svensk folkvisa (”Så tager jag min bössa och min lilla hund”). Upptecknad och arrangerad av F W Klint.
Svensk folkvisa (”Och minns du hvad du lovade”). Upptecknad och arrangerad av F W Klint.
Svensk folkvisa (”Allt under himmelens fäste”). Arrangerad av F W Klint
”Verldarnes Herre! Nådernes Gud!” Kantat komponerad för sopran, alt, tenor och bas, arrangerad för tvenne tenorer och tvenne basar.

Manskör/Manskvartett
Den älskades gåva (”Jag skiljdes från dig, då skänkte du mig”), op. 8:4
Hoppet (”Möter mitt öga dig från det höga”), op. 12:1. ”Utgiven i Köpenhamn”, enligt anteckning av Klints son på autograf i MTB.
Harmonien (”Vem är engeln, från vars luta”), op. 12:2. Autograf i MTB.
Sömnen (”Hvem är ynglingen som nalkas med en vallmokrans i håren”), op. 12:3. Autograf i MTB.
Tonerna (”I vänliga toner som flygen så lätt”), op. 22:2. Autograf i MTB.
Till tonerna (”Toner, o toner!”), op. 23:1.
Jesu namn. Tryckt i Manskören. En samling körer och kvartetter för mansröster, enligt uppdrag af förbundsstyrelsen för Sveriges K.F.U.M. Samlade och utgivna av Hugo Lindqvist. U.å. Nr 96, s. 185.
Skogsblomman (”Jag gick uti en blomsterlund”). Prinsessan Eugenie tillägnad.
Svensk folksång (”Sverges folk! I samdrägt sjung”, Johan Magnus Rosén), op. 22:1. Autograf i MTB.
Vid Astorgas graf (”Du söker en lindring för sörjande hjertat”).
Våren (”Våren med himmelsblå sippor bekrönt kullen”), op. 12:3. Uppförd i Stockholm
Påskdagen 1891.
För fosterlandet (”Fader, du kära”, C. J. Utby). ”Ursprungligen komponerad till annan text”.
Fiskaren (”När rodnande vestern har famnat”, C.J. Uby).
Till de sköna (”I blomstrande tärnor, som tjusen vårt öga”, Carl Fredric Dahlgren), op. 23:2. Autografi MTB.
I afskedsstunden (”Hur glad, hur säll”, ”ord af Borgmästarinnan Cramér”).
Wid en hjeltes död (”Det gifs en klippa”). Autograf i MTB.
Den gamle ungkarlen (”Kors för tusan, hvad den tiden lider!”).
Sång-quartett. Utan text. Daterad i Solletunaholm 24 maj 1838. Autograf i MTB.
Till prosten Carl Eneqvist, Carlsdagen 1831 (”Hur glad, hur säll var denna stunden”, ord av borgmästarinnan Cramér). Autograf i MTB.
Vid Prosten C. Eneqvists afskedstagande af ungkarlslifvet, morgonen efter dess Bröllopsdag d. 19 september 1831. (”I Hymens bojor fången”, ”ord af Comminister von Bahr”). Autograf i MTB.

Manskör/-kvartett med ackompanjemang

Cantat, uppförd i Wisby domkyrka vid Jubelfesten 1830 (”Jubelsånger festligt skalla”). Manskör och orgel, op. 3. Autograf i MTB.

Blandad kör med ackompanjemang
Tvänne fyrstämmiga kyrkokörer för blandade röster med kyrko-orgel. Flauti, oboi, clarinetti, fagotti, corni, clarini, cornetti, trombi, timpani ad lib, op. 17. Konung Oscar I af Sverige-Norge underdånigt egnade. 1. Vi gingo alla i mörkrets villa, op. 17:1, 2.
Verldarnes Herre, op. 17:2.
Förtvivlan och tröst, för blandad kör och bassolo (Carl Enequist), op. 29.
Aftonbön (”Till Gud jag flyr”, C.W. Böttiger), op. 12:5. Tryckt i Stadsmissionären, nr 37, 1895.
Hymn (”Verldarnes herre, nådernes Gud”). Utförd i Östergarns kyrka Midsommardagen 1860, enligt Klint. Op. 17:2. ”Utförd å en concert i Stockholm 1891”, enligt anteckning av Klints son på autograf i MTB.
Sång på Juldagen 1860 (”Wi gingo alle i mörkrets villa”). Op. 18/17:1. ”Uppförd i Kungsholms kyrka i Stockholm Juldagen 1892”, enligt anteckning av Klints son på autograf i MTB.

Sång med piano

Korsaren (”När jag far ut på skummig våg”, Leonard Höijer), op. 8:1. ”Tryckt i Stockholm”, enligt anteckning av Klints son på autograf i Musik- och teaterbiblioteket.
Den älskades gåva (”Jag skildes från dig, då skänkte du mig”), op. 8:4. Daterad i Edsberg den 18 november 1838. ”Utgiven i Köpenhamn”, enligt anteckning av Klints son på autograf i MTB.
Sommaren (”Till mognad ljusets lilja vuxit upp”), op. 9:2. Komponerad 1902.
Wintern (”I trängre cirkelfart sig solen svänger”), op 9:4. Tryckt i Från tonernas värld. Musiktidningens julnummer 1913, s. 7
Hvar är du, min barndoms älskade?, visa i folkton, op. 21:5. Autograf i MTB.
Hoppet (”Möter mitt öga dig från det höga”), op. 12:1. ”Utgifven i Köpenhamn 1893”, enligt anteckning av Klints son på autografi MTB.
Harmonien (”Vem är engeln från vars luta”), op. 12:2
Sömnen (”Hvem är ynglingen som nalkas”), op. 12:3
Aftonbön (”Till Gud jag flyr”, C.W. Böttiger), op. 19:2. ”Utgiven i Köpenhamn”, enligt anteckning av Klints son på autograf i MTB. Arrangerad för blandade röster av C.J. Uby och tryckt i Stadsmissionären, nr 37, 1895.
Kärlek (”Jag älskar dig men vågar ej förråda”), op. 14:2. ”Tryckt i Köpenhamn”, enligt
anteckning av Klints son på autograf i MTB.
Morgonbön (”Haf tack, o Gud”, C.W. Böttiger), op. 12:4. Tryckt i Soldatens sångbok.
Skogsblomman (”Jag gick uti en blomsterlund”, Richard Gustafsson), op. 21:1. Tryckt i
Svensk sång, årg. 1, s. 112-113. ”Utgifven i Köpenhamn”, enligt en anteckning av Klints son på autograf i MTB.
Hjertats hem (”Var är ditt hem?”, Karl XV), op. 21:2. ”Utgifven i Köpenhamn 1892”, enligt en anteckning av sonen på en autografi MTB.
Morgonbön (”Haf tack, o Gud, för hvilans stund”, Carl Wilhelm Böttiger). ”Tryckt härstädes” samt ”Är äfven tryckt i Stockholm 1897”, enligt anteckningar av Klints son i autograf i MTB.
Strid och frid (”Ack, vad är som mig tär”)
Svensk folksång (”Sverges folk! I samdrägt sjung”, Johan Magnus Rosén).
Wåren (”Wåren med himmelsblå sippor”), op. 9:6. ”Tryckt i Köpenhamn”.
Öfvergiven (”Från dig i smärtans tårar skild”).
Den älskades gåfva (”Jag skildes från dig”), op. 8:2. ”Tryckt i Köpenhamn”, enligt Klints notering.
Vid Astorgas graf (”Du söker en lindring för sörjande hjertat”). Op. 14a. Autograf i MTB.
Wid vännens graf (”Hvila med ro i eviga friden”), sorgmarsch.
Den gamle ungkarlen (”Kors för tusan hvad den tiden”, Richard Gustafsson), op.14:3. Autograf i MTB.
Hösten (”Se hösten kommer och alla små blommor”), op. 21:3.
För fosterlandet (”Fader, du kära”, C. J. Uby).
Caprice för näsa med accomangn. af piano. Autograf i MTB.
Den första kärleken, romance (”Jag älskar dig, men fruktar att förråda”). Komponerad den 6 augusti 1837. Op. 14:2. Autograf i MTB.
Trennungsklage/Saknad (”Seit ich von Dir in Thränen”), för tenor och piano. Daterad i Edsberg den 10 februari 1939. ”Utgiven i Köpenhamn”, enligt anteckning på autograf i MTB.
Den unga fiskaren/Antonio (”När rodnande Vestern har famnat sin sol”, Leonard Höijer). Op. 8:3. ”Utgiven i Köpenhamn”, enligt anteckning på autograf i MTB.
En dröm (”O, hvilken dröm”, Wilhelm von Braun). Autograf i MTB.
Årets tider. 1. Våren (”Våren med himmelsblå sippor”), ”utgiven i Köpenhamn”, enligt anteckning av Klints son på autograf i MTB, 2. Sommaren (”Till mognad ljusets lilja”), ”utgiven i Köpenhamn, enligt anteckning av Klints son på autograf i MTB, 3. Hösten (”Ännu huld naturen står”), 4. Vintern (”I trängre cirkelfart”). Autograf i MTB.

Arrangemang – enligt en sammanställning av sonen i samlingen ”Musik författad af F.V. Klint”, MTB. Arrangemangen i regel förkomna
Ouverture till ”Tigrane”, arr. för mindre orchester
Ouverture af [Friedrich Heinrich] Himmel, arr. för mindre orchester
Fantasi öfver en Schweizersång, arr. för träblåsquartett och horn
Accompangement för liten orchester till duo ur ”Josef”.
Accompangement för liten orchester till Scen (No 2) ut ”Josef”
Accompangement för liten orchester till No 8 ur ”Josef”
Concertouverture i E af [Andreas] Randel, arr. för mindre orchester
Accompangemanet till Fiskarechör ur ”Den stumma [från Portici]” [av Daniel Auber ] för mindre orchester
Fem pianosonater af [Ludwig van] Beethoven, arr. för stråkquartetter
Pianosonat af [Ferdinand] Ries, arr. för stråkquartett
Chör ur ”Lulu”, arr. för 4 pianos à 4 h.
Pianosonat i D af [Friedrich] Kuhlau, arr. för flöjt och stråkquartett
17 fugor ur Bach´s Wohltemperierte Klavier, arr. för stråkquartetter
[Carl Maria von] Webers Jubelouverture, arr. för stråkquartett
Ouverture af [Friedrich Heinrich] Himmel, arr. för stråktrio, flöjt och piano
Andante af [Franz Xaver] Chvatal, arr. för piano och 4 h, violin, viola och cello
Potpourri ur Robert, arr. för flöjt och piano
Duo, arr. för flöjt och piano
Notturno af [Friedrich] Kalkbrenner, arr. för violin och piano
Soloquartett och chör ur ”Yttersta domen” af [Louis] Spohr, arr. för piano solo
Pianosonat af [Ludwig van] Beethoven, op. 14:2, arr. för piano 4 h.
Bataille de Fleurus, arr. för piano 4 h.
Pianosonat af [Ferdinand] Ries, arr. för piano 4 h.
”L´Allegresse” af [Carl] Czerny, arr. för piano 4 h.
Lied och Wals af [Felix] Mendelsohn, arr. för piano 4 h.
”La Melancholie” af [François] Prume, arr. för piano 4 h.
Grande Quartor af [Friedrich] Kuhlau, arr. för piano 4 h.
Fantasie öfver ”Oberon” af [Sigismond] Thalberg, arr. för piano 4 h.
Fantasie öfver ”Moses” af Thalberg, arr. för piano 4 h.
Fantasie öfver ”Friskytten” af Thalberg, arr. för piano 4 h.
Septett af [Ludwig van] Beethoven, arr. för piano 4 h.
Impromptu, af [Jan] van Boom, arr. för piano 4 h.
Ouverture till ”Don Juan”, arr. för piano 4 h.
Fantasie romanesque af [Carl] Czerny, arr. för piano 4 h.
Ouverture till Ifigenia in Aulis, arr. för piano solo.
”La Melancholie” af [François] Prume, arr. för piano solo.
Septett af [Ludwig van] Beethoven, arr. för piano solo.
Duo ur [Louis] Spohrs ”Yttersta domen”, arr. för piano solo.
Notturno af [Jan] van Boom, arr. för piano och violin.


Verk av Fredrik Wilhelm Klint

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 54