Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Stråk-qvartett. Quartetto 2 [d-moll]

opus 10 nr. 2

Skriv ut

1. Allegro maëstoso — Allegro con spirito
2. Andante elegico, attacca
3. Scherzo: Capriccioso, ma non troppo allegro. Trio. Scherzo D.C.
4. Finale: Allegro vivo — poco lento. Rondo: Allegretto

  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Dedikation: Konung Oskar I i u. egnad.
  • Speltid: Ca. 20-25 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partitur och stämmor (stämmorna mycket spröda). I ett vackert skinnband finns dessutom partituren till kvartetterna 1 & 2 (Opus 10: 1-2), med påskriften: "Skänkt af H.M. Enkedrottning Josephine till K. Musikaliska Akademiens Bibliothek.

Beskrivning av verket

1. Andante maëstoso d-moll 4/4 (C) 26 takter, Allegro c. spirito /:89 takter:/69 takter, D-dur 40 takter, d-moll 32 takter, totalt 256 takter.
2. Andante elegico F-dur 3/4 82 takter, attacca
3. Scherzo: Capriccioso, ma non troppo allegro G-dur 3/4 /:22 takter://:38 takter, Trio /:32 takter://:9 takter, E-dur 16 takter, e-moll 16 takter:/Scherzo D.C. senza rept. s. al Fine, totalt 193 takter (inkl. D.C.).
4. Finale: Allegro vivo D-dur 4/4 (C) 8 takter, Poco lento 16 takter, Rondo: Allegretto 140 takter, F-dur 22 takter, D-dur 164 takter, totalt 350 takter. .