• Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Johan Magnus Rosén
  • Arrangemang/bearbetning: Av tonsättaren också för blandad kör
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

TTBB

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Maestoso, 2/4, C-dur, 17 takter


Verkkommentar

Tillkomsttiden osäker. På notbladet har Klint skrivit: Sverges folk har ju ingen egentlig Folksång, text och melodi, ty "Bevare Gud vår kung" är engelsk; "Ur svenska hjertans djup" är ett konungssmicker, ovärdigt folket: "Carl Johan vår kung" likaså. Må derföre ett förslag till en folksång tillåtas. Textens och musikens författare äro svenskar och både text och musik torde vara i svensk folkanda, som ju är huvudsaken i detta fall? Kompositören [Fredrik Wilhelm Klint].


Libretto/text

1. Sverges Folk! i samdrägt sjung:

Hell vår Frihet, hell vår Kung!

Lefve Kungen och hans ätt!

Lefve Sanning, lefve Rätt!

2. Frid skall bo i kungens sal,

frid skall bo kring berg och dal

under nordisk kunga-dygd,

under Lagens säkra skygd.

3. Men om krigets vilda brand

pröfva vill vårt fosterland:

Sverges Folk! Med svärden sjung:

Lefve Äran och vår Kung!