Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Fantasi för orgel

Op. 16:1

Skriv ut
  • Verktyp: Orgel
  • Dedikation: Till N Hägg vänskapsfullt af författaren
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Moderato, d-moll, 81 takter


Verkkommentar

F W Klint var vid verkets tillkomst organist, m m i Östergarn på östra Gotland, men hade tidigare varit verksam i Franska reformerta kyrkan i Stockholm. 1870 flyttades orgeln i den sistnämnda kyrkan till Bunge kyrka på norra Gotland. Niklas Hägg, som tillägnades denna komposition, var involverad i orgelflytten och man kan därför tänka sig att orgelfantasin tillkom i samband med denna händelse.