Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Lof-Sång. Ur Tvänne andeliga körer för blandade röster

Op. 17:2

Skriv ut
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Sv Ps nr 485, v 3
  • Uruppförande: "Utförd i Lutherska missionshuset härstädes"
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

SATB och orgel

Beskrivning av verket

Poco lento 4 takter, Moderato maestoso 94 takter, D-dur


Libretto/text

Verldarnas Herre, nådenes Gud!

Du i din hand håller himlen och jorden

högt från din himlatron Du skyddar din kyrka i Nord.

Tusende är hafva gått ner, se´n Ordet Du sände

Kärlekens vår blommar ännu vid den Sol, som Du tände.

Världenes Herre, nådenes Gud!