• Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Okänd
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

TTBB

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Poco lento religioso, 3/4, Ess-dur, 41 takter


Verkkommentar

Tillkomsttiden osäker


Libretto/text

Toner, o toner! Kring jordens zoner ljuden,

förkunna den Eviges lof!

Allmaktens ära, kärlekens lära

sjungen kring verldens omätliga haf!