Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Svensk Folkvisa. Upptecknad och arrangerad av F W Klint

Skriv ut
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Trad.
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

TTBB

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Poco mosso, 4/4, c-moll, /:4 takter:/ 16 takter


Verkkommentar

Tillkomsttiden osäker. Visan finns upptecknad och tryckt i flera versioner, första gången 1866 i "100 svenska folkvisor".


Libretto/text

Så tager jag min bössa och så min lilla hund,

och gångar mig sedan i rosende lund,

der foglarna bland liljorna de sjunga