• Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Trad.
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

TTBB

Beskrivning av verket

Poco lento, 4/4, a-moll, 8 takter, /: 6 takter :/ 6 takter


Verkkommentar

Tillkomsttiden osäker


Libretto/text

Allt under himmelens fäste,

der sitta stjernor små,

allt under himmelens fäste,

der sitta stjernor små.

Den vännen, som jag miste,

den kan jag alldrig få.

La, la, la, etc